Egedal Kommune går digitalt

Egedal Kommune tænker digitalt og har været tidlig samarbejdspartner i HedeDanmarks digitale indsats. Kommunen har investeret i flere af HedeDanmarks digitale løsninger. Heriblandt 10 notifikationsenheder i et forsøg på at få borgerne til at notificere kommunen, når der er behov for at tømme offentlige skraldespande.

Knapperne er placeret strategisk i områder, hvor skraldespandende enten er svært tilgængelige eller er placeret afsides. Kommunen håber, at implementeringen på sigt kan spare skraldevognen for at køre ud til lokationer, hvor skraldespanden kun er halvt fyldt. Derved er målet at kunne planlægge brugen af ressourcer bedre samtidig med at levere en bedre oplevelse for borgerne, der bruger uderummet. Over tid vil kommunen generere en større mængde data, der kan give en større indsigt i brugen af affaldsspandene og tømningsfrekvenser i forskellige perioder. Ved at holde knappen inde i 6 sekunder meddeler medarbejderen, at skraldespanden nu er blevet tømt. Det gør, at kommunen nemt kan registrere tømningen, og der skabes et centralt overblik over alle lokationerne på den online platform. 

Alt dette er med til at give et bedre grundlag for at skabe viden om borgernes brug af uderummet og yde den bedste service. 

Fordele for Egedal Kommune

Brugernes tilstedeværelse udnyttes til at skabe nyttig viden for kommunen

Ruteplanlægning kan baseres på faktiske data, derved bruges færre ressourcer

Data opbygges der giver indsigt i brugen af specifikke områder

Færre fyldte affaldsspande giver bedre oplevelse for brugerne af naturområderne

Luk menu
×
×

Kurv