Gribskov Kommune udnytter digital teknologi

Gribskov Kommune har været frontløbere for implementering af digital teknologi med visionen om at udnytte dets potentiale til at optimere brugen af ressourcer. Kommunen har bl.a. investeret i HedeDanmarks digitale skalapæle, som de har opsat i åer og vandløb. 

Som alle andre kommuner er naturbevaring, udvikling og pleje af vandløb en vigtig del af Gribskov Kommunes arbejde. Her spiller viden om vandstand en vigtig rolle, da det kan indikere, hvordan tilstanden er i det givne område, og om forholdene er til fx at udføre grødeskæring. De digitale skalapæle er placeret i områder, hvor vandstanden kan have afgørende betydning for planter og dyr samt steder, hvor en forhøjet vandstand kan have ødelæggende konsekvenser for omkringliggende naturområder, stier og huse. Derved har Gribskovs implementering af skalapælene bl.a. en direkte indvirkning på mængden af materielle ødelæggelser hos borgerne i nærliggende områder. Data er samtidig blevet tilgængelige for alle på kommunens hjemmeside, hvilket giver alle med interesse mulighed for at følge med i vandstandene i vandløbene live. 

Tidligere har man i høj grad været nødsaget til at sende medarbejdere fysisk ud i åer og vandløb for ved selvsyn at tjekke vandstanden. Med implementering af den digitale løsning kan de ansvarlige og fageksperter i Gribskov Kommune nu overvåge vandstanden online. Et område, hvor kommunen har haft stor gavn af data, er at kunne holde øje med, om forskellige vandløb har behov for udgravning. Kommunen er ansvarlig for vedligeholdelsen af 51 offentlige vandløb med en samlet strækning på 155 km, hvor de bl.a. skal sikre afledningen af vand. Et ansvar og opgaver, som kræver jævnlig inspektion og mange ressourcer. Ved at kunne overvåge lokationerne online kan kommunen nu nøjes med at sende en mand til præcis det givne område, hvor vandstanden er høj, og foretage den nødvendige udgravning for vandafledning. 

Fordele for Gribskov Kommune

Realtids data på vandstandsudviklingen i kommunens åer og vandløb

Fjernmåling der betyder færre manuelle besøg for vandstandsmåling

Grødeskæring kan planlægges bedre så det gøres under optimale forhold

Bedre beslutningsgrundlag for om udgravninger skal foretages for at undgå oversvømninger

Borgere oplever en bedre service, da det kan minimere risiko for oversvømmelser

Data der kan medvirke til en optimeret indsats til gavn for dyreliv og naturområder

Luk menu
×
×

Kurv