Jordfugtighedssensor

Jordfugtighedssensor

Tør jord, døde planter og et stort vandingsforbrug. Sommeren 2018 bød på varmerekorder i Danmark, og er den mest solrige sommer, der nogensinde er blevet målt i landet. Selvom danskerne nød godt af det, havde varmen konsekvenser for naturen. Træer, blomster, buske m.m. har behov for vand for at overleve, og sommerens tørke satte stort pres på ressourcer til vanding af både nyplantede og etablerede planter. 

Da man oftest ikke kender den tilgængelige vandmængde for planterne i jorden, er der risiko for, at man bruger en overflødig mængde vand som en sikkerhed mod udtørring. Eller man får vandet for lidt og planterne lider skader som kan være uoprettelige.

Med IoT Teknologi fra HedeDanmark, kan man tage beslutninger, der er baseret på data. Sensoren måler den tilgængelige vandmængde i jorden, hvorved man præcist kan vurdere vandingsbehovet for det givne område. 

Men jordfugtighedssensoren kan også bruges i det omvendte scenarie, nemlig til at overvåge fx bytræer som står i begrænset vækstmedie og under dårlige drænforhold. i urbane miljøer dør flere træer som følge af overvanding i plantehullet, end af tørke. Med en jordfugtighedssensor får du automatisk viden om disse forhold og mulighed for at reagere inden planterne tager skade eller dør.

Du modtager automatisk push notifikationer hvis jorden er overvandet eller tør. Derudover kan du logge ind på din platform, eller trække data til dine løsninger via vores API. Herfra kan dataene løbende overvåges og præsenteres i forskellige former. Her kan der ligeledes opsættes brugerdefinerede grænseværdier der sikrer, at en notifikation bliver sendt hvis disse overskrides. 

Jordfugtighedssensor

kr 2.099
pr. enhed
  • Data abonnement pr. år kr. 899,-
  • 2-3 års batterilevetid
  • Push notifikationer
  • Adgang til data via webportal​
  • Adgang til data via API
  • Du ejer enheden, den er flytbar

datamåling

Sensoren placeres i en 30 centimeters dybde ved det ønskede målested. Ved at måle den elektriske kapacitet beregner systemet jordfugtigheden. Den vil måle og sende data én gang hver time som løbende visualiseres på platformen. Resultatet af målingen angiver hvor stor en del af massen i jorden der består af vand. Viser målingen forhøjet eller lav koncentration af vand informeres du via notifikationer.

Netværk

Sensoren sender data via Sigfox-netværket, der dækker 99,7 % af Danmark og er i hastig udvikling. Sigfox er et cloud-baseret lavenergi-netværk, der gør, at ingen ekstra lokale opsætninger, såsom Wi-Fi eller SIM-kort, er nødvendige. Derved kan sensorens placering nemt ændres, uden den store risiko for tab af signal. Samtidig sikrer brugen af Sigfox en høj sikkerhed i datatransmission og opbevaring.

Adgang til Data og funktioner

Som kunde får du adgang til HedeDanmarks egen platform, hvor det er muligt at se datagrafer for forskellige perioder. Her får du nemt et overblik over alle dine enheder med lokationskort, datapræsentation samt mulighed for brugerdefinering. I graferne kan der indsættes tekst og annotationer, data og grafer kan downloades eller printes, hvorefter materialet er klar til at blive præsenteret til dit behov.

Vejledning ved køb

Ved førstegangskøb af en sensor løsning tilkommer et opstartsbeløb på kr. 4.000. Opstartsbeløbet inkluderer oprettelse på hjemmesiden, tilknytning af sensorer, samt introduktion omkring produktet, platformen og opsætning.

Da der kan være områder, hvor Sigfox-netværket ikke dækker fuldstændigt og afbrud i datatransmission kan opstå, kan det være nødvendigt at opsætte en repeater. Opleves der problemer med netværksdækning kan denne tilkøbes i shoppen. Hvis der ikke ønskes at købe en repeater, er det muligt for kunden at annullere aftalen. Her betaler kunden for fragtomkostninger ved returnering, mens evt. betalt opstartspris og abonnement refunderes. 

Fragtomkostninger ved forsendelse af produkter afholdes altid af kunden og kan ses på webshoppen. 

Opstår der skader eller hærværk på produktet som HedeDanmark ikke har ansvaret for, kan en ny købes, hvor kunden fortsætter i samme abonnement som tidligere. Ved ophør af abonnementsaftale har kunden ejerskab over enheden. 

Se aftale grundlag for yderligere specificering af vilkårene ved køb. 

Luk menu
×
×

Kurv