Vandstandssensor i brønde og bygværker

Vandstandssensor i brønde og bygværker

Brønde og overløbsbygværker kræver en del overvågning for at sikre deres funktionalitet. Hvis brønden er stoppet til kan konsekvensen være kostbare oversvømmelser med store gener for borgere i området, ligesom overløb på overløbsbygværker kan give store konsekvenser for det omkringliggende miljø.

Overvågning og drift af kloaksystemerne sker oftest med regelmæssige tilsyn og spuling efter faste intervaller. 

Med den trådløse ultralydssensor fra HedeDanmark, kan brønde og bygværker overvåges live via en web platform, og notifikationer ved vandstands stigning kan sikre en målrettet og tilpasset indsats. Sensoren måler kontinuerligt vandstanden, og via login her på siden eller integration til egne løsninger via API kan dataene løbende overvåges og blive præsenteret i forskellige former. Derved er det muligt at være på forkant med rensningen og effektivisere arbejdsgangen baseret på fakta fremfor formodninger.  

vandstandssensor

Kr. 2499
pr. stk
  • Dataabonnement pr år kr. 2499
  • Opsætning inkluderet i prisen
  • Adgang til data via webportal
  • Adgang til data via API
  • Notifikationer
  • Inkl. opsætning og batteriskifte

datamåling

Enheden måler vandstandshøjden via ultralyd og sender data hvert 15. minut. Med en præcision på ±1 cm kan der trygt stoles på kvaliteten af dataene. Indstil notifikationer på platformen og hvis sensoren registrerer en overskridelse af den indtastede grænseværdi, modtager du en meddelelse. 

Netværk

Sensoren sender data via Sigfox-netværket, der dækker 99,7 % af Danmark. Sigfox er et cloud-baseret lavenergi-netværk, der gør, at ingen ekstra lokale opsætninger, såsom Wi-Fi eller SIM-kort, er nødvendige. Samtidig sikrer brugen af Sigfox en høj sikkerhed i datatransmission og -opbevaring.

Adgang til Data og funktioner

Som kunde får du adgang til HedeDanmarks egen platform, hvor det er muligt at se datagrafer for forskellige perioder. I graferne kan der indsættes tekst og annotationer, data og grafer kan downloades eller printes, hvorefter materialet er klar til at blive præsenteret og brugt til dit behov.

Se yderligere tekniske specifikationer på produktet her.

Use case​

Se hvordan kommuner og forsyningsselskaber bruger ultralydssensoren

Servicevejledning

Hvis der skal foretages en rensning af brønden, eller vandstandssensoren skal flyttes på grund af anden vedligehold, følg da servicevejledningen. Dette skal sikre en korrekt afmontering og installation. I servicevejledningen findes:

  • Afmonteringsvejledning
  • Monteringsvejledning
  • Vejledning hvis enhedens placering ændres 

Download servicevejledningen i PDF her. 

Vejledning ved køb

Ved førstegangskøb af en sensor løsning tilkommer et opstartsbeløb på kr. 4.000. Opstartsbeløbet inkluderer oprettelse på hjemmesiden, tilknytning af sensorer, samt introduktion omkring produktet, platformen og opsætning.

Sigfox er et stærkt dækkende netværk, men der kan være områder, hvor netværket ikke dækker fuldstændigt og afbrud i datatransmission kan opstå. Her kan det være nødvendigt at opsætte en repeater. Opleves der problemer med netværksdækning kan denne tilkøbes i shoppen. Hvis der ikke ønskes at købe en repeater, er det muligt for kunden at annullere aftalen. Her betaler kunden for fragtomkostninger ved returnering, mens evt. betalt opstartspris og abonnement refunderes. 

Opstår der skader eller hærværk på produktet som HedeDanmark ikke har ansvaret for, kan en ny blive installeret for 2500 kr., hvor kunden fortsætter i samme abonnement som tidligere. Ved ophør af abonnementsaftale skal produktet returneres i funktionsduelig tilstand til HedeDanmark. Overholdes dette ikke indenfor 5 hverdage efter ophørt abonnement, bliver kunden faktureret 1500 kr. 

Se aftale grundlag for yderligere specificering af vilkårene ved køb. 

Luk menu
×
×

Kurv