Pakkeløsninger - er jeres vej til succes - basis, standard eller premium?

I kan naturligvis selv stå for jeres IoT-projekt, fra sensorerne er installeret, og I kan se data på IoT-platformen. Vi oplever dog, at mange kunder gerne vil udnytte HedeDanmarks erfaringer til hjælp med at skabe fremdrift og effekt i projekterne. Derfor har vi sammensat tre forskellige målrettede pakkeløsninger ud fra vores praktiske erfaringer om, hvad der giver kunderne størst succes. Hver pakke opfylder forskellige behov og har forskellig effekt.
 

  • Basis > er starthjælp og anvendes, når en ny type sensor skal anvendes i organisationen
  • Standard > anbefales til alle organisationer, som ønsker hjælp til et godt fundament og plan
  • Premium > anbefales til organisationer, som ønsker hjælp til succes hele vejen i projektet

Er I selvbyggere, eller har I brug for premium service?

Er I selvbyggere, eller har I brug for premium service?

Kun de færreste kan klare sig uden fundamentet til den gode IoT-implementering. Det kalder vi Basis-pakken. I de fleste tilfælde anbefaler vi dog Standard-pakken, der sikrer jer gode muligheder for at få success med vores IoT-sensorløsninger.

Hvilken effekt vil du og din organisation have?

Hvilken effekt vil du og din organisation have?
Med Basis-pakken får I grundlæggende starthjælp til at komme i gang med at udnytte fordelene ved data fra sensorerne. Basis-pakken anbefales som start, hver gang en ny sensortype sættes i drift. Efter Basis-pakken kan du tilføje Standard- eller Premium-pakken, eller du kan vælge fx Standard-pakken fra starten. Det afhænger af jeres behov, tidsplan, ressourcer og kompetencer til at lede et godt IoT-projekt.

Pakkeløsninger med guides til jeres behov

Indhold Basis Standard Premium
Projekt-platform
Forberedelse til projekt
Mål og succeskriterier
Installationsprocedure Medfølger køb af sensor
Iot-platform Medfølger køb af sensor
Interessenter
Risikoanalyse
Anbefaling
Arbejdsgange  
Business Case  
Projektbeskrivelse  
Projektledelse    
Evaluering

Individuel pakke til din organisation

Vi sammensætter også gerne en individuel løsning til dig, hvis du har specifikke ønsker og behov. Her er nogle eksempler på opgaver, vi kan hjælpe med.

Projektledelse

  • Sparring på projektledelse, projektgrundlag, metode og værktøjer
  • Projektledelse af jeres projekt 
  • Projektledelse/konsulent omkring procesoptimering af arbejdsgange
  • Projektledelse/sparring på udnyttelse af integration/API fra HedeDanmarks IoT-platform til egne systemer og arbejdsgange

Teknik og data

  • Sparring/videndeling om praktiske erfaringer med forskellige IT-systemer og integration
  • Sparring/udvikling af rapporter i Microsoft Power BI 
  • Teknisk sparring/rådgivning/udvikling omkring Business Intelligence via vores samarbejdspartner
Om projektledelses- og konsulentydelser fra HedeDanmark Digital

Om projektledelses- og konsulentydelser fra HedeDanmark Digital

HedeDanmark Digital leverer projektledelses- og konsulentydelser baseret på specialisering i forandringsledelse, digitalisering, digital transformation og certificering i projektledelse samt mange års praktisk erfaring fra forskellige virksomheder. Vi baserer vores projektledelses- og konsulentydelser på tillid, åben og uformel dialog, hvor du som kunde er stærkt involveret og skal have ejerskab for processen. 

Ved behov for avanceret teknisk IT-rådgivning fx om integration med egne databaser og Business Intelligence benytter vi vores erfarne samarbejdspartner.

Praktisk

Mødeaktiviteter kan delvist gennemføres online via Microsoft Teams, men der vil også være behov for fysiske møder.

Dokumentation sker via Microsoft Teams, som HedeDanmark Digital giver adgang til via et online Teamsite. Som kunde har du adgang til informationerne, så længe du har en samarbejdsaftale med HedeDanmark Digital. Som kunde kan du frit downloade dokumenter m.v. til egne systemer fra Microsoft Teams.

Du afgør, hvilke medarbejdere, der skal have adgang til Microsoft Teams.

Del denne