Overvågning af vandstand i et samlet område

Lad sensorer overvåge vandstanden flere forskellige steder i en samlet løsning. Få automatisk besked og igangsætning af opgaver, når vandet overstiger en kritisk grænse. Del samtidig viden om vandhøjden i realtid med fx borgere, lodsejere og politikere.

Del samtidig viden om vandhøjden i realtid med fx borgere, lodsejere og politikere

 • Få overblik over udvikling, historik og dokumentation
 • Del data om vandhøjden i realtid med vigtige interessenter fx i byen og på landet
 • Optimer dit tids- og ressourceforbrug via opgavestyring med sensordata i fx Sweco DriftWeb

Med vores sensorer og IoT-platform får du et stærkt datagrundlag. Så er det nemmere at tage bedre beslutninger baseret på fakta. Med sensordata har du en vigtig kilde, som kan være med til at effektivisere dine omkostninger.

Hvordan kommer du i gang?

Hvordan kommer du i gang?

Det er nemt at komme i gang med at udnytte fordelene ved overvågning af vandstanden. Du kan tage et trin ad gangen i takt med, at du og din organisation er klar til det. Du kan naturligvis vælge de trin, som netop passer til dine behov.

Overvågning af vand trin 1 – basis

 • Udvælg de vigtige områder, hvor du ønsker at overvåge vandstanden
 • Bestil de ønskede antal sensorer
 • Få introduktion til IoT-platformen med kort og rapporter m.v.
 • Indstil alarmer for de maksimale eller minimale vandhøjder på dine sensorer
 • Udfør tilsyn, opgaver m.v., når du får en e-mail eller SMS

Overvågning af vand trin 2 – integration til drifts- og opgavestyring

 • Bestil tilkobling af integration til Sweco DriftWeb eller Synchronicer 
 • Tilpas din opgavestyring, så den udnytter sensordata
 • Udfør tilsyn, rensning, skiltning m.v., når du modtager en opgave, som nu er baseret på sensordata

Overvågning af vand trin 3 – viden i realtid til borgere, lodsejere, erhvervsdrivende m.v.

 • Beslut, hvilke sensorer dine interessenter skal kunne se vandhøjden for
 • Bestil tilkobling til vandløbssiden hydrometri.dk

Du kan naturligvis også hente sensordata til din egen database via snitfladen (API) til IoT-platformen. Herfra kan du lave dine egne rapporter via de værktøjer, du kender.

Vil du have dynamiske rapporter med data i realtid, som vises direkte på din hjemmeside (fx Power BI), kan vi også hjælpe.

Ønsker du integrationen til Sweco Driftweb, hydrometri.dk eller rapporter direkte på din hjemmeside, skal du blot kontakte os. Så tager vi os af processen, indtil du kan se dine sensordata.

Hvor kan du bruge overvågning af vandstanden?

Hvor kan du bruge overvågning af vandstanden?

Der er mange steder, hvor du kan udnytte fordelene ved en samlet løsning til overvågning af vandstanden: 
 
 • Søer, vandløb, kanaler, bassiner, brønde, boringer 
 • Havne, bådepladser
 • På tværs af kommuner, regioner
Med en samlet løsning kan du nemmere sikre forvaltning og administration af de svingende vandhøjder, hvor sensorer fx viser, hvordan du aktuelt udnytter ”vandparkering” i overløbsområder eller bassiner. Samtidig kan sensorerne sikre, at du får viden om fx tilstopning, så du kan reagere og sørge for, at funktion og volumen af bassiner fungerer efter hensigten.

Vi sørger for installation, overvågning af data og sikrer drift af sensorerne. Så kan du trygt fokusere på at bruge data til fx at udføre myndighedsopgaver og drift.

Hvad koster det?

Eksempler:

 • En sensor inklusiv første års abonnement fra 4.998,-
 • Etablering af integration til Sweco Driftsweb eller Hydrometri.dk: 5.000,- samt abonnement pr. sensor fra 15,-

Vil du vide mere og have en præsentation af konceptet?

Del denne