Online rapporter

Få endnu mere ud af dine sensordata ved at benytte muligheden for online rapporter. Så er det nemmere at følge udviklingen i realtid, og du har samtidig historisk dokumentation, som du nemt kan søge i.

  • Se simple standardrapporter for alle sensortyper i IoT-platformen
  • Lav dine egne rapporter ved at benytte snitfladen (API) til IoT-platformen og det værktøj, du kender
  • Få adgang til udvidede rapporter via Microsoft Power BI 
Med vores sensorer og IoT-platform får du et stærkt datagrundlag. Så er det er nemmere at tage bedre beslutninger baseret på fakta. Med sensordata har du en vigtig kilde, som kan være med til at effektivisere dine omkostninger.
Hvordan kommer du i gang?

Hvordan kommer du i gang?

Du har forskellige muligheder afhængigt af dit behov og de IT-kompetencer, din organisation har. Det kommer an på dit behov på kort og lang sigt.

Simple standardrapporter

Via IoT-platformen har du adgang til simple rapporter på alle dine sensorer. Her kan du fx se sensorer på kort og filtrere efter tid og sensortype.

Lav dine egne rapporter

Lav dine egne rapporter

Er du selv tryg ved fx at arbejde med databaser, beregninger og datavisualisering, kan du selv lave dine egne rapporter via de værktøjer, I bruger i din organisation.

Vil du have dynamiske rapporter med data i realtid, som vises direkte på din hjemmeside m.v. fx via Power BI, kan du også få hjælp. Så kan fx borgere nemt følge med i, når der er bedst plads på et mountainbike spor, i en park, eller hvor høj vandstanden er ved en å, hvor man vil gå en tur.

Udvidede rapporter

Du har mulighed for at få adgang til udvidede rapporter direkte via IoT-platformen. Det kan fx være en rapport om person- og cykeltælling. I rapporten er der flere beregninger og visualiseringer som fx fordeling af trafik pr. dag, weekend, gennemsnit osv. 
 
Ønsker du hjælp til dine egne rapporter eller få adgang til udvidede rapporter, skal du blot kontakte os. Så tager vi os af processen, indtil du kan se dine sensordata.

Hvad koster det?

  • Simple standardrapporter - er inkluderet i abonnementet
  • Hjælp til dine egne rapporter - aftales individuelt
  • Én udvidet rapport til fx persontællere via Microsoft Power BI med data fra op til 20 sensorer koster 5.000 kr. 
Vil du vide mere og have en præsentation af konceptet? 

Del denne