Digitale skalapæle giver dig online viden om vandets højde i det åbne land, så du kan handle hurtigt og rettidigt

Uanset om du har behov for måling af vandstand oppe- eller nedenfra, så er løsningen her, der leverer data online 24/7.

Den digitale skalapæl leveres med en af nedenstående to typer sensorer:

 • Tryksensor, måler under vand og op mod vandspejlet. Er yderst velegnet til grødefyldte arealer
 • Ultralydssensor, måler oppe fra og ned på vandspejlet. Er let at installere i områder uden vegetation og kan spænde over store højdeforskelle i vandmængderne, som eksempelvis tidevand eller ekstreme hændelser

Skalapælen kan placeres i alle miljøer uden tanker for vejr-/vindforhold.

Vores kunder anvender den digitale skalapæl som erstatning for analog aflæsning af vandhøjde i åer, vandløb, regnvands- og overløbsbassiner. Det giver brugeren mulighed for online at kunne se den aktuelle vandstand samt udviklingen i vandstanden for den valgte sensor.

Skalapæl med regnvandsmåler

Ved behov for at måle nedbør i kombination med skalapælen leverer vi også en kombineret løsning. 

Dansk udviklet løsning

Skalapælen er dansk udviklet og samlet i Danmark ved brug af egenudviklet hardware og standardkomponenter.

Prisbillig

Målsætningen med at udvikle egne sensorer er at kunne tilbyde dig en pålidelig, let tilgængelig og prisbillig sensorløsning, der er tilpasset det danske klima og leverer værdifulde, valide data hvert 15. minut 24/7. Den lave anskaffelsespris giver mulighed for at du kan have flere målepunkter med mulighed for en finmasket overvågning af vandveje og bassiner. Således opnås det bedst mulige grundlag for en målrettet indsats i forhold til behov. 

Pris pr. enhed:

Fra 4.998,00 kr.
Inklusiv første års abonnement.

Hvem bruger skalapæle? Hvad bruges de til?

Skalapælene anvendes bredt i kommuner og forsyningsselskaber landet over og indgår som en af flere Smart City løsninger. 

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

Et udpluk af kundernes anvendelsesområder er:

 • Erstatte eksisterende analoge skalapæle med moderne IT og digital overvågning via pc
 • Til at være på forkant og nedbringe antal hasteopgaver
 • Få alarmer om tilbageløb og opstuvning af vand ved udløb af åer i havet, hvor der kan ske påvirkning fra tidevandet
 • Dokumentation af, hvorfor der sandsynligvis vil ske oversvømmelse ved knudepunkter
 • Måling af, om tiltag løser problemer med opstuvet vand i naturen
 • Nedbringelse af følgegener hos borgere i områder, der er berørte af uønsket vand

Teknik - Sensoren:

 • 1 eller 2 meter pæl med skala
 • Målespænd 1-2 meter med en tolerance på +/- 1 cm
 • Variant med ultralydssensor kan monteres på broer eller lign.; maksimalt 5 meter målespænd
 • Kan leveres med Kote indmåling
 • Kan leveres inklusive regnvandssensor
 • Leveres standard i miljøer med maksimalt 100 cm vanddybde
 • Øvrige vanddybder efter tilbud
 • Godkendt til brug i fersk- og saltvand

Del denne