Online tal fra naturen

baseret på sensorer

Vores vision - tal fra naturen

Vi lader naturen tale til dig. Online. Vi gør det gennem teknologi i naturen, der leverer data til din organisations beslutninger og optimeringer.

Mængden af steder med data fra naturen styrker indsigt og giver målrettet viden til en detaljeret indsats. Vi gør det muligt at supplere eksisterende data med data, der giver ekstra viden for netop det sted, du har behov for. Dine data kan andre også få glæde af. På den måde skaber vi sammen en stærk dækning af oplysninger, vi alle kan bruge for at optimere de ressourcer, vi bruger på og i naturen – for mennesker og naturens skyld.

HedeDanmark leverer nu også Internet of Things-løsninger til det grønne område. Vi skaber data, der giver bedre viden, når der skal tages beslutninger om indsatser og anvendelse af ressourcer. Beslutninger, der kan bygge på fakta i stedet for formodninger. Løsninger til din organisation kan baseres på allerede etablerede sensorer og infrastruktur, men vi gør det let at etablere stadigt flere datakilder, så netop jeres behov for specifik lokal viden dækkes.

Vi arbejder til stadighed på at tilbyde sensorløsninger med lave omkostninger. Vi tror på, at mængden af data og datapunkter giver en stærk indsigt for organisationer, der arbejder lokalt, men samtidigt tænker større.

Oversigt over sensorer​

I oversigten neden for findes nuværende sensorløsninger samt en række sensorløsninger i forskellige udviklingstrin. Nogle løsninger distribuerer vi for andre producenter, og andre udvikler vi selv. Således er der løsninger, der allerede er godt i gang hos andre kunder, og som kan købes nu. Men der er også løsninger, som er under udvikling i samarbejde med kunder. Læs om dem herunder, og kontakt HedeDanmark, hvis du og din organisation har interesse i produkterne og vil indgå i at fremme færdiggørelsen af en god løsning. 

Vores samarbejdspartnere

Bedre teknologi i fællesskab
Luk menu
×
×

Kurv