Forbedret færdselssikkerhed ved Broen Shoppingcenter

I 2017 åbnede Esbjergs nye store center i midtbyen, Broen Shoppingcenter. Centeret byder på en masse forretninger, spisesteder, et supermarked mm. Da centeret er placeret centralt i et bebygget område, har man bygget i etager, og for at få plads til alle besøgende, er der etableret 600 parkeringspladser på taget. Disse står under åben himmel og er derfor udsat for vind og vejr. Det medfører, at parkeringsdækket oplever en høj luftfugtighed, og så snart at temperaturen nærmer sig frysepunktet, bliver overfladen på betonelementerne meget glat. Det har gjort, at besøgende har oplevet en usikker færdsel på dækket. Samtidig har driften hos centeret måtte være meget opmærksomme, og manuelt vurdere forholdene deroppe, når vejret har nærmet sig risikozonen. Da saltning vil ødelægge betonelementerne, er det ikke muligt at bruge dette som tidlig forebyggelse mod frost. Derfor bruges andre og dyrere tømidler, der sammenholdt med bruget af en ekstern partner til vedligeholdelse af arealet, er omkostningsfuldt og resourcekrævende. 

Broen Shoppingcenter havde derfor et ønske om, bedre at kunne overvåge forholdene og bruge data som beslutningsgrundlag for, hvornår resourcer skal bruges på rydning af arealet. Her bruger centeret temperatur og luftfugtighedssensoren, hvilket gør, at de altid får data på temperaturen i luften og betonoverfladen, samt luftfugtigheden. Med den information kan dugpunktet beregnes og grænseværdier indstilles, hvorved systemet automatisk holder øje og giver en notifikation, når vejrforholdende nærmer sig hvor der er risiko for glatte overflader. Ved at fræse en lille rille i overfladen og ligge termokablet i, måles overfladens temperatur med den eksterne måleenhed. Disse data kombineret giver en større præcision og evne til at forudsige forholdende, som de visuelt overvåger via den medfølgende adgang til HedeDanmarks platform. Alt dette er med til at sikre en bedre ressourceplanlægning samt færdsel på parkeringsdækket for personale og besøgende.

Fordele for Broen Shoppingcenter

Automatisk overvågning af parkeringsarealet

Større forudsigelighed af risikoen for glatføre

Beslutninger baseret på data

Hurtigere respons

Bedre planlægning af resourcer

Større sikkerhed og oplevelse for besøgende

Luk menu
×
×

Kurv